Trang chủ >>  Xe tải >> XE TẢI THACO - FOTON

 

DÒNG XE TẢI THACO - FOTON

 

STT

XE TẢI THÙNG

XE TẢI BEN

1.

Thaco Tower 750 (kg)

Thaco Tower 750 (kg)

2.

Thaco Foton 990 (kg)

Thaco Ben Foton 990 (kg)

3.

Thaco Foton 1.25 (Tấn)

Thaco Ben Foton 1.25 (Tấn)

4.

Thaco Foton 1.5 (Tấn)

Thaco Ben Foton 2 (Tấn)

5.

Thaco Foton 2.0 (Tấn)

Thaco Ben Foton 2 (Tấn) – 4WD

6.

Thaco Foton 2.5 (Tấn)

Thaco Ben Foton 3.45 (Tấn)

7.

Thaco Foton 3.45 (Tấn)

Thaco Ben Foton 3.45 (Tấn) – 4WD

8

Thaco Foton 3.5 (Tấn)

Thaco Ben Foton 4.5 (Tấn)

9.

Thaco Foton 5 (Tấn)

Thaco Ben Foton 6 (Tấn)

10.

Thaco Foton 6.5 (Tấn)

Thaco Ben Foton 6 (Tấn) – 4WD

11.

Thaco Foton 7 (Tấn)

Thaco Ben Foton 8 (Tấn)

12.

Xe tải nặng Auman FT 14.8

Thaco Ben Foton 12 (Tấn)

13.

Thaco Auman FD 13000

 

Liên hệ trực tuyến
Mr . Tùng : 0963 80 55 85

E-mail: mail@vietautopro.com. Website : http://vietautopro.com
Copyright © 2010 - 2012 Vietautopro. All rights reserved Contact us
Online       8
Truy cập   2898310